Aktualności

Podsumowanie Szkolnego Projektu Edukacyjno-Profilaktycznego „Szkoła bez hejtu – tak dla tolerancji i różnorodności”

Szkoła jest poligonem różnorodności – różne charaktery, środowisko rodzinne, zdolności, zainteresowania, wygląd, status ekonomiczny itp. Te różnice sprawiają, że bycie razem może prowadzić do konfliktów. Dlatego tak ważna jest świadomość czym jest tolerancja i nauka postawy tolerancyjnej wobec różnorodności, która nas otacza. W szkole tylko postawa tolerancyjna czy też akceptująca i nieagresywna gwarantuje radość ze wspólnego bycia razem. Dlatego też od stycznia do kwietnia 2024 roku wdrożono do realizacji wewnątrzszkolny projekt edukacyjno-profilaktyczny „Szkoła bez hejtu” , polegający na przeprowadzeniu w klasach przez pedagoga specjalnego i psychologa szkolnego cyklu zajęć, warsztatów oraz konkursów. Celem projektu było:

– kształtowanie u uczniów postaw tolerancyjnych sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu,

– promowanie zrozumienia, akceptacji i szacunku dla innych osób oraz zachęcanie uczniów do refleksji nad własnymi przekonaniami i postawami,

– rozwijanie postawy empatycznej i wyrozumiałości,

– poznanie terminologii z zakresu szeroko rozumianej tolerancji.

– zapoznanie z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z nowych technologii internetowych, miedzy innymi mediów społecznościowych, zasad bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni i konsekwencjami internetowego hejtu.

– poznanie podstaw komunikacji „Porozumienia bez przemocy”.

Zajęcia realizowano na dwóch poziomach edukacyjnych: klas 1-3 i 4-8. Młodsi uczniowie między innymi mieli możliwość zapoznania się z „Tolerkiem” – małym skrzatem, który podpowiada dzieciom, jak być bardziej tolerancyjnym, oglądali film edukacyjny pt: „Urodziny Maćka czyli krótka historia o  tolerancji”, uczyli się zgodnej współpracy podczas wykonywania prac zespołowych związanych z „Dniem Przyjaciela”, bezpieczeństwem
w Internecie, promowaniem tolerancji i empatii na plakatach. Recytowali wiersze śpiewali piosenki promujące tolerancję. W czasie zajęć w klasach starszych zwracano uwagę na
indywidualne możliwości i potrzeby każdego człowieka, na poszanowanie godności i praw innych osób oraz na niebezpieczeństwa między innymi związane z hejtem, jakie czekają na młodzież we współczesnym świecie. Uczniowie podczas odgrywania ról próbowali wczuć się w sytuację i perspektywę myślenia innych osób, poznawali podstawy komunikacji empatycznej, współpracując ze sobą starali się znaleźć rozwiązania sytuacji konfliktowych.

W dniu 9 maja cała społeczność szkolna uczestniczyła w apelu kończących pierwszą część Projektu. Chętni uczniowie podczas inscenizacji przypomnieli wszystkim, dlaczego postawa tolerancji i empatii w szkole jest ważna, jak ją można rozwijać oraz, jakie są granice tolerancji – czyli przede wszystkim brak zgody na wszelkiego rodzaju agresję i przemoc rówieśniczą. Wybrzmiały ważne formy dla „Tolerancji”:

Traktuj innego tak, jak sam chciałbyś być traktowany”,

Szanuj godność istot ludzkich”,

Postaw się w czyjejś sytuacji nim go osądzisz”,

Szanuj bliźniego swego jak siebie samego“.

Nie stój obok, pomóż”

Nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe“

Na koniec ogłoszono wyniki konkursu klas 4-8 na „Najciekawszy plakat promujący tolerancję, szacunek i empatię”, laureatom wręczono nagrody rzeczowe, a wszystkim uczestnikom podziękowania i upominki.

Miejsce I za różnorodność i trafność haseł związanych z tolerancją oraz wysoką estetykę wykonania pracy otrzymała Milena G. z kl. VII.

Miejsce II za kreatywność i wzbudzenie zaciekawienia odbiorcy otrzymała Natalia M. z kl. VI

Miejsce III za pomysłowość i estetykę wykonania pracy otrzymała Klaudia P. i Maja W. z kl. VII

– podziękowanie za udział w konkursie i wysiłek włożony w wykonanie pracy otrzymała:

Lilianna J. z kl. IV

Zuzanna J. z kl. VI

Izabela P. z kl VI

Ewelina J. i Laura M. z kl. VII

Wszystkim jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Realizacja projektu dotyczyła bardzo ważnych treści, wartości i kompetencji, które są niezwykle ważne we współczesnym świecie. Mamy nadzieję, że zasiane w uczniach „ziarenko” tolerancji będzie kiełkować i rozwijać się w dobrym kierunku. W następnym roku szkolnym ruszamy z drugą częścią projektu.