REKRUTACJA

Zarządzenie Wójta Gminy Łużna w sprawie rekrutacji
do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/24
dla których Gmina Łużna jest organem prowadzącym

ZAPISY – Ogłoszenie

Zgłoszenie do szkoły dla uczniów zamieszkałych w W. Łużańskiej

Wniosek szkoła dla uczniów zamieszkałych poza W. Łużańską

Wniosek przedszkole

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Klauzula informacyjna

Wniosek szkoła dla uczniów zamieszkałych poza W. Łużańską

Pobierz plik
.pdf

ZAPISY - Ogłoszenie

Pobierz plik
.docx

Zarządzenie

Pobierz plik
.pdf

Zgłoszenie do szkoły dla uczniów zamieszkałych w W. Łużańskiej

Pobierz plik
.pdf

Klauzula informacyjna

Pobierz plik
.pdf

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Pobierz plik
.pdf

Wniosek przedszkole

Pobierz plik
.pdf