SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2022/2023

Przewodnicząca: Maksymilian Rura

Z – ca przewodniczącego: Anna Miśkowiec

Członkowie:

Marcel Bernasiewicz

Magdalena Jurczak

Kamil Gubała

Dawid Ptaszek

Magdalena Piecuch

Zuzanna Szymczyk

Martyna Ptaszek

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Anna Sarnecka, Anita Szczerba, Agnieszka Kozioł

Samorząd Uczniowski prowadzi całoroczną akcję zbiórki makulatury, aluminium i plastikowych zakrętek. Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego wsparcia tego przedsięwzięcia.

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

 Szczęśliwy numerek zawiera liczby od 1 do 23, które odpowiadają przypisanemu numerowi w dzienniku lekcyjnym.

Liczba raz wylosowana, nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.

 Szczęśliwy numerek zwalnia z:

niezapowiedzianych kartkówek,

niezapowiedzianych odpowiedzi. Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:

 zaplanowanych sprawdzianów,

 zaplanowanych kartkówek,

 zaplanowanego pytania,

 bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.

Szczęśliwy numerek będzie losowany codziennie przed 800, przez członków Samorządu Uczniowskiego, a następnie wywieszany na tablicy.

W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcjach jak i na przerwach, nie może skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.

Szczęśliwy numerek obowiązuje od października 2016 r., aż do odwołania.