Aktualności

Gminny Konkurs Recytatorski “Jan Brzechwa dzieciom”

W dniu 15 listopada 2022 r. w Domu Ludowym w Woli Łużańskiej odbył się Gminny Konkurs Recytatorski: „Jan Brzechwa Dzieciom”, zorganizowany przez nasze przedszkole. Patronat nad wydarzeniem objął  Wójt Gminy Łużna Pan Mariusz Tarsa.

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci poezją, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, rozwijanie zdolności  recytatorskich, popularyzacja twórczości J. Brzechwy, wspieranie uzdolnień, rozwijanie zainteresowań oraz integracja środowisk przedszkolnych.

W konkursie wzięło udział 10 dzieci z 6 przedszkoli gminy Łużna: Samorządowego  Przedszkola w Szalowej, Samorządowego Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mszance, Oddziału Przedszkolnego w Bieśniku, Samorządowego Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Łużnej, Niepublicznego Przedszkola „Tuptuś”, Samorządowego Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Łużańskiej.

Przedszkolaki, bardzo dobrze przygotowane przez swoich wychowawców,  rodziców recytowały wiersze polskiego poety – Jana Brzechwy. Wysoki poziom prezentowanych recytacji sprawił, że komisja miała bardzo  trudne zadanie, jednak po długich obradach wyłoniła laureatów w poszczególnych  kategoriach. W kategorii I (3,4 latki)  wyróżnienie otrzymała  Rozalia Szura  z  Samorządowego Przedszkola w Szalowej, natomiast w II kategorii (5,6 latki) wyróżnienie otrzymał Antoni Rejman z Niepublicznego Przedszkola „Tuptuś” w Łużnej.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali Dyplomy i upominki.

Doskonale przygotowane deklamacje oraz  stroje i rekwizyty zrobiły ogromne wrażenie zarówno na komisji, jak i na publiczności. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i to nie tylko wśród przedszkolaków, ale także rodziców, którzy zachęcali swoje pociechy  do występów i wspierali w czasie konkursu. „Jesteśmy  bardzo dumni z  wysokiego poziomu recytacji konkursowych.

Dziękując, gratulujemy wszystkim, którzy brali udział w konkursie.
W naszych oczach każdemu z recytujących należy się medal nie tylko za recytację,
ale również za chęci i odwag.