Aktualności

Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole.

Dzień Bezpiecznego Internetu został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku i obchodzony jest 6 lutego. Celem ustanowienia tego dnia było przede wszystkim podniesienie świadomości społeczeństwa na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. To od nas wszystkich, czyli od użytkowników zależy w jaki sposób i w jakim celu Internet będzie przez nas wykorzystywany. Dzień Bezpiecznego Internetu obchodziliśmy również w naszej szkole. W klasach I-III szkolny pedagog pani Małgorzata Józefczyk poprowadziła zajęcia dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Z młodszymi uczniami również podczas zajęć w świetlicy szkolnej prowadzone były rozmowy dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Natomiast w klasach IV-VIII nauczyciel biologii pani Agnieszka Kozioł zaprezentowała uczniom prezentację multimedialną dotyczącą zagrożeń w sieci takich jak np. cyberprzemoc, hejting, patostreamy czy fomo.