PODRĘCZNIKI I POMOCE DYDAKTYCZNE

Wykaz podręczników obowiązujących
w Szkole Podstawowej w Woli Łużańskiej
w roku szkolnym 2021/2022

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego zostaną zakupione przez
szkołę. Rodzice zobowiązani są zakupić podręcznik do religii
Religia – „Bóg naszym Ojcem” cz. 1 i 2, red. Ks. P. Goliszko, wyd. Gaudium Lublin

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego zostaną zakupione przez
szkołę. Rodzice zobowiązani są zakupić podręcznik do religii.
Religia – ,,Bóg daje nam Jezusa” ” cz. 1 i 2, red. Ks. P. Goliszko, wyd. Gaudium Lublin

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego zostaną zakupione przez
szkołę. Rodzice zobowiązani są zakupić podręcznik do religii.
Religia – „Przyjmujemy Pana Jezusa” , red. Ks. P. Goliszko, wyd. Gaudium Lublin

Podręczniki i ćwiczenia zostaną zakupione przez szkołę. Rodzice zobowiązani są zakupić
podręcznik do religii i ćwiczenia do wychowania do życia w rodzinie.
Religia
Jestem chrześcijaninem, red. Ks. Waldemar Janiga + karty pracy, wydawnictwo Gaudium
Wychowanie do życia w rodzinie
Wędrując ku dorosłości-ćwiczenia do klasy 4, autor-T. Król, wyd. Rubikon

Podręczniki i ćwiczenia zostaną zakupione przez szkołę. Rodzice zobowiązani są zakupić
podręcznik do religii i ćwiczenia do wychowania do życia w rodzinie.
Religia
Wierzę w Boga, red. Ks. Waldemar Janiga + karty pracy, wydawnictwo Gaudium
Wychowanie do życia w rodzinie
Wędrując ku dorosłości-ćwiczenia do klasy 5, autor-T. Król, wyd. Rubikon

Podręczniki i ćwiczenia zostaną zakupione przez szkołę. Rodzice zobowiązani są zakupić
podręcznik do religii i ćwiczenia do wychowania do życia w rodzinie.
Religia
Wierzę w Kościół, red. Ks. Waldemar Janiga + karty pracy, wydawnictwo Gaudium
Wychowanie do życia w rodzinie

Podręczniki i ćwiczenia zostaną zakupione przez szkołę. Rodzice zobowiązani są zakupić
podręcznik do religii i ćwiczenia do wychowania do życia w rodzinie.
Religia
Spotykam Twoje Słowo, red. Ks. Paweł Mąkosa + karty pracy, wydawnictwo Gaudium
Wychowanie do życia w rodzinie
Wędrując ku dorosłości-ćwiczenia do klasy 7, autor-T. Król, wyd. Rubikon

Podręczniki i ćwiczenia zostaną zakupione przez szkołę. Rodzice zobowiązani są zakupić
podręcznik do religii i ćwiczenia do wychowania do życia w rodzinie.
Religia
Z Tobą idę przez życie, red. Ks. Paweł Mąkosa + karty pracy, wydawnictwo Gaudium
Wychowanie do życia w rodzinie
Wędrując ku dorosłości-ćwiczenia do klasy 8, autor-T. Król, wyd. Rubikon