ŚWIETLICA

Świetlica szkolna jest czynna

poniedziałek, piątek 12:30 – 14:30

wtorek, środa, czwartek 12:30 – 14:30

Opiekę nad wychowankami sprawuje:

Aneta Niemaszyk oraz Agnieszka Kozioł

 

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu zajęć lekcyjnych czekając na rodziców.

Opieką w świetlicy objęci są wychowankowie głównie z klas I-IV.

Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na postawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.

 

W świetlicy realizowane są następujące rodzaje zajęć:

  • gry i zabawy ruchowe
  • dydaktyczno-umysłowe (zabawy i gry dydaktyczne)
  • plastyczno-techniczne
  • czytelnicze z elementami dramy  
  • umuzykalniające 
W roku szkolnym 2023/2024 w świetlicy odbywa się konkurs świetlicowy “ŚWIETLIK NA MEDAL” przygotowany przez wychowawcę świetlicy panią Agnieszkę Kozioł. 
Celem konkursu jest:
promowanie właściwych zachowań i postaw reprezentowanych przez wychowanków świetlicy oraz przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie świetlicy oraz Kontrakcie świetlicowym,
uczenie zasad zdrowej rywalizacji
kształtowanie wizerunku szkoły wspierającej pozytywne zachowania i postawy uczniów: kulturę osobistą, wytrwałość, odpowiedzialność, poczucie własnej wartości, empatię.

Konkurs świetlicowy "ŚWIETLIK NA MEDAL"

Pobierz plik
.pdf

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Woli Łużańskiej

Pobierz plik
.pdf