Dla rodziców

Opieka stomatologiczna

fot. Pixabay

Informacja dla rodziców i uczniów dotycząca stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami Gmina Łużna za pośrednictwem szkoły zawarła porozumienie z Ośrodkiem Zdrowia w Moszczenicy Sp. z o.o. z siedzibą w Moszczenicy, ul. Samorządowa 5 w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami.

Zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami obejmuje:

  1. Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne (wszyscy uczniowie)
  • Przegląd jamy ustnej
  • Lakierowanie
  • Instruktaż poprawnego mycia zębów
  1. Leczenie Stomatologiczne (indywidualnie w razie potrzeb)

Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne wymienione w pkt.1 wykonywane będą raz           w roku szkolnym. Zgodnie z porozumieniem lekarz stomatolog przyjedzie do szkoły                       i przeprowadzi świadczenie stomatologiczne.

Rodzice mają możliwość wyrażenia sprzeciwu złożonego w szkole wobec profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów. Jeżeli rodzic nie zgłoszą pisemnie sprzeciwu, oznacza to, że godzi się na profilaktyczną opiekę w tym zakresie – wzór sprzeciwu w załączniku.

Leczenie Stomatologiczne o którym mowa w pkt.2 odbywać będzie się w Ośrodku Zdrowia            w Moszczenicy, ul. Samorządowa 5.

Aby podjąć leczenie niezbędna jest pisemna zgoda rodzica/pełnoletniego ucznia przed podjęciem leczenia, tak więc prosimy aby rejestrować uczniów do leczenia bezpośrednio w Ośrodku Zdrowia.
Informacje o stanie zdrowia jamy ustnej ucznia będzie można uzyskać osobiście w Ośrodku Zdrowia u lekarzy dentystów .
Telefonicznie takie informacje nie będą udzielone.

Druki do pobrania odnośnie sprzeciwu udzielania świadczeń stomatologicznych oraz zgoda RODO znajdują się na stronie internetowej szkoły https://zspwola.luzna.pl oraz  w sekretariacie szkoły.

RODO

.pdf
Pobierz plik

Sprzeciw

.pdf
Pobierz plik