o Przedszkolu

O przedszkolu

Przedszkole mieści się w budynku Szkoły Podstawowej, jest dwuoddziałowe przeznaczone dla dzieci w wieku 3- 6 lat; czynne od 7:00 do 15:00. Posiada dobrze wyposażoną bazę lokalową (sala zabaw, jadalnia, zaplecze sanitarne i gospodarcze) oraz piękny, ekologiczny plac zabaw.

 

O WYSOKIEJ JAKOŚCI PRZEDSZKOLA ŚWIADCZY:

 1. Wybór dobrego programu.
 2. Baza przedszkola- budynek, wyposażenie, zaplecze dydaktyczne.
 3. Wykształcony personel- umiejętnie wykorzystujący wiedzę, ciągle doskonalący się.
 4. Dobra współpraca z rodzicami oraz miła atmosfera w placówce.
 5. Promowanie pracy przedszkola w środowisku.

 

NASZ KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

 1. Pogórzańskie Atrakcje Naukowe
 2. Andrzejki
 3. Mikołajki
 4. Wigilia- kolędowanie, łamanie się opłatkiem
 5. Dzień Babci i Dziadka
 6. Bal karnawałowy
 7. Dzień Rodziny
 8. Pożegnanie starszaków

 

DZIENNY ROZKŁAD          (7.00 – 15.00)

 

Praca indywidualna

Ćwiczenia artykulacyjne

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela

Ćwiczenia poranne

Czynności higieniczne

Śniadanie

Czynności organizacyjne

Zajęcia dydaktyczne

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela

Zajęcia dydaktyczne

Czynności organizacyjne i samoobsługowe

Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy w ogrodzie

Czynności organizacyjne i higieniczne

Obiad

Czynności higieniczne i porządkowe

Słuchanie bajek

Zabawy dydaktyczne

Zabawy ruchowe w sali kierowane przez nauczyciela

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym

Czynności organizacyjne i samoobsługowe

Czynności porządkowe

 

Plan dnia może ulec modyfikacji ze względu na potrzeby i zainteresowania dzieci