GRUPY PRZEDSZKOLNE

W roku szkolnym 2023/2024
w naszym przedszkolu funkcjonują dwa oddziały:

ODDZIAŁ I – ,,PSZCZÓŁKI”-To grupa dzieci 3, 5 letnich. Wychowawcą jest mgr Agnieszka Martuszewska. W naszej grupie jest 9 chłopców i 8 dziewczynek. Pszczółki chętnie uczestniczą w zabawach kołowych, starają się być coraz bardziej samodzielne, twórcze i kreatywne. Jak jest ładna pogoda chodzimy na plac zabaw, spacery. Po zajęciach, obiedzie odpoczywamy – słuchamy bajek. Dzieci biorą udział w zajęciach z religii, języka angielskiego. Staramy się, aby każdy dzień spędzony u nas był dla dzieci radosny, pogodny…a przede wszystkim bezpieczny. Na pewno nasze Pszczółki rozwiną swoje skrzydełka i zdobędą wiele umiejętności poznając świat bliski i daleki, a przede wszystkim będą świetnie bawić się w przedszkolu.

ODDZIAŁ II- ,,BIEDRONECZKI”- Grupę stanowią dzieci 4, 6 letnie. Obecnie uczęszcza do niej 17 dzieci, w tym: 10 dziewczynek i 7 chłopców. Wychowawcą jest mgr Barbara Jędrzejowska. Dzieci są pogodne, otwarte i wesołe, ale jednocześnie żywiołowe i dynamiczne. Dzieci z uśmiechem przychodzą do przedszkola i zawsze chętnie podejmują aktywności proponowane przez nauczyciela.  Bardzo lubią zabawy w ogrodzie przedszkolnym oraz wszelkie zabawy konstrukcyjne w sali. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi oraz pobytem na świeżym powietrzu, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. W czasie spędzonym
w przedszkolu poszerzają wiedzę, rozwijają swoje zainteresowania oraz budują relacje.