SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2023/2024

Przewodnicząca: Magdalena Piecuch

Z – ca przewodniczącej: Sebastian Białoń

Członkowie:

Magdalena Jurczak

   Łucja Stożek

     Michał Owsianka 

Maksymilian Rura

Zuzanna Szymczyk

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

 Anita Szczerba, Agnieszka Kozioł, Małgorzata Józefczyk

 

Samorząd Uczniowski prowadzi całoroczną akcję zbiórki plastikowych zakrętek. Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego wsparcia tego przedsięwzięcia.

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

 Szczęśliwy numerek zawiera liczby od 1 do 23, które odpowiadają przypisanemu numerowi w dzienniku lekcyjnym.

Liczba raz wylosowana, nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.

 Szczęśliwy numerek zwalnia z:

niezapowiedzianych kartkówek,

niezapowiedzianych odpowiedzi. Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:

 zaplanowanych sprawdzianów,

 zaplanowanych kartkówek,

 zaplanowanego pytania,

 bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.

Szczęśliwy numerek generowany jest codziennie przez dziennik elektroniczny.

W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcjach jak i na przerwach, nie może skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.

Szczęśliwy numerek obowiązuje od października 2016 r., aż do odwołania.