Aktualności

Zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach jest bardzo ważne. Od szybkości decyzji oraz podjęcia właściwych działań zależy dalszy los poszkodowanego, a czasami nawet jego życie. Każdy z nas powinien znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, gdyż jest to prawnym i moralnym obowiązkiem każdego człowieka. W dniu 18 kwietnia uczniowie klasy VI wraz z panią Agnieszką Kozioł udali się na zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia zorganizowane zostały przez Szkołę Podstawową w Szalowej. Natomiast zajęcia przeprowadzili studenci ratownictwa medycznego z Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, z wydziału Nauk o Zdrowiu. Uczniowie mogli przećwiczyć m.in wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycie AED, postępowanie w zadławieniu, opatrywaniu ran i krwotoków.